poszukiwanie osób

Poszukiwanie osób

Poszukiwanie osób Poszukiwanie osób przez detektywa W Polsce według statystyk policyjnych obserwowany jest systematyczny wzrost zaginięć osób (z 15 059 osób zgłoszonych jako zaginione w roku 2009 do 19 368 w 2013 roku, by wreszcie w roku 2014 przekroczyć próg 20 tysięcy). Zaginięciem osoby w rozumieniu zarządzenia Nr 124 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 Read more about Poszukiwanie osób[…]