Poszukiwania osób przez detektywa

Poszukiwania osób przez detektywa

Poszukiwania osób zaginionych przez detektywa to często trudne sprawy rodzinne, ale i nie tylko… W Polsce według statystyk policyjnych obserwowany jest systematyczny wzrost zaginięć osób (z 15 059 osób zgłoszonych jako zaginione w roku 2009 do 19 368 w 2013 roku, by wreszcie w roku 2014 przekroczyć próg 20 tysięcy).

Zaginięciem osoby w rozumieniu zarządzenia Nr 124 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 czerwca 2012 r. jest zaistnienie zdarzenia, uniemożliwiającego ustalenie miejsca pobytu osoby fizycznej i zapewnienie ochrony jej życia, zdrowia lub wolności, wymagające jej odnalezienia albo udzielenia pomocy.

Ludzie giną bez względu na płeć, wiek, status społeczny, wykształcenie. Część zaginięć to efekt przemyślanej, świadomej decyzji takiej osoby. Inne to wynik różnego rodzaju wypadków losowych, choroby, typowe zagubienia lub w najgorszym przypadku uprowadzenia.

Jako doświadczeni detektywi specjalizujemy się w skutecznym odnajdywaniu osób zaginionych i ukrywających się. Zajmujemy się również sprawami związanymi z porwaniami rodzicielskimi, porwaniami dla okupu, poszukiwaniem krewnych oraz przyjaciół sprzed lat, osób, z którymi urwał się kontakt, a zachodzi potrzeba jego nawiązania itp. Nasi specjaliści zajmują się również poszukiwaniem dłużników, którzy celowo ukrywają się przed wierzycielami.

Mając na uwadze fakt, że zaginięcie osoby bliskiej, jest traumatycznym przeżyciem nasi detektywi niezwłocznie podejmują działania. W sposób profesjonalny opracowują dla Państwa odpowiednią strategię poszukiwań, odpowiednią do zaistniałej sytuacji.

Jaka jest cena poszukiwania osoby przez prywatnego detektywa?

Cena poszukiwania osoby przez Biuro Detektywistyczne będzie inna przy każdej sprawie. Różnice te wynikać będą z faktu odmienności i zawiłości każdego przypadku. Na cenę pracy wpływać będzie również to czy poszukiwana osoba zaginęła, specjalnie się ukrywa czy może została uprowadzona. W związku z powyższym można przyjąć że:

  • Poszukiwanie osób zaginionych to koszt od 6000 zł
  • Poszukiwanie w przypadku porwań rodzicielskich mające na celu wskazanie miejsca pobytu dziecka wiązać się będzie z wydatkiem od 12000 zł
  • W przypadku poszukiwania osób ukrywających się, porwań dla okupu, pomocy w negocjacjach lub innych skomplikowanych poszukiwaniach ceny usług detektywistycznych zaczynają się od 20000 zł

Skontaktuj się z biurem detektywistycznym TRAP, aby dokonać darmowej analizy każdej sprawy.


Zadzwoń whatsApp