Odszkodowania - pomoc detektywa Łódź Warszawa Toruń

Odszkodowania – pomoc biura detektywistycznego

Pomagamy osobom poszkodowanym w wypadkach uzyskać należne im odszkodowania, zadośćuczynienia i inne świadczenia za doznane przez nich obrażenia ciała lub za śmierć osoby bliskiej.

Większość prowadzonych przez nasze biuro detektywistyczne spraw dotyczy wypadków komunikacyjnych, ale z powodzeniem zajmujemy się również wszystkimi innymi zdarzeniami związanymi z polisą OC sprawcy zdarzenia. W przypadku jej braku skutecznie dochodzimy roszczeń z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Odszkodowania – Zakres świadczonych usług przez biuro detektywistyczne:


1. Wypadek przy pracy

Jeżeli uległeś wypadkowi przy pracy, należy Ci się świadczenie z ZUS. Dodatkowo, jeśli wypadek nastąpił z winy pracodawcy, uzyskamy dla Ciebie wszelkie należne świadczenia z polisy OC odpowiedzialnego za szkodę.

Pracodawca jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

2. Poślizgnięcie lub potknięcie

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wyniku potknięcia lub poślizgnięcia, pomożemy Ci uzyskać wszelkie należne świadczenia od podmiotu zobowiązanego do utrzymania nawierzchni w należytym stanie technicznym.

Ważne!
Pamiętaj że przy tego typu sprawach bardzo ważne jest udokumentowanie zaistnienia zdarzenia i potwierdzenie jego okoliczności. Istotne będzie:

 • zgłoszenie faktu zaistnienia zdarzenia zarządcy lub właścicielowi drogi bądź nieruchomości, a jeśli nie wiesz kto nim jest – policji lub straży miejskiej,
 • wykonanie zdjęć miejsca zdarzenia,
 • zebranie oświadczeń naocznych świadków,
 • pozyskanie dokumentu potwierdzającego udzielenie pomocy medycznej bezpośrednio po zdarzeniu.

3. Wypadek śmiertelny

Pomoc w odszkodowaniach, jeśli straciłeś osobę bliską w wyniku:

 • wypadku komunikacyjnego,
 • wypadku przy pracy,
 • błędu medycznego,
 • wypadku na gospodarstwie rolnych,
 • potknięcia,
 • poślizgnięcia.

Poszkodowanymi w tym przypadku są bliscy osoby zmarłej, jeśli nie ponosi ona wyłącznej winy za spowodowanie wypadku, lub była dzieckiem do lat 13.

Uprawnionymi do ubiegania się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę po stracie osoby bliskiej mogą być: współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, a także osoby pozostające w nieformalnym związku z osobą zmarłą.

Jeżeli, w związku z tragiczną śmiercią bliskiego, pogorszeniu uległa Twoja sytuacja życiowa poszkodowanego, przysługuje Ci również odszkodowanie oraz świadczenia rentowe.

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie powypadkowe, nawet jeśli szkoda miała miejsce 20 lat temu lub jest już po wypłacie zadośćuczynienia.


4. Obrażenia ciała

Pomoc w odszkodowaniach, jeśli doznałeś obrażeń ciała w wyniku:

 • wypadku komunikacyjnego,
 • wypadku przy pracy,
 • błędu medycznego,
 • wypadku na gospodarstwie rolnym,
 • potknięcia,
 • poślizgnięcia.

Odszkodowanie należy się każdemu uczestnikowi zdarzenia, który nie został uznany za wyłącznego sprawcę. Uzyskamy najwyższe możliwe świadczenia zarówno dla kierowcy poszkodowanego pojazdu i jego pasażerów, pasażerów sprawcy, pieszego, rowerzysty, motocyklisty, jak i dla małoletniego sprawcy zdarzenia.

Pomoc w odszkodowaniach powypadkowych, nawet jeśli szkoda miała miejsce 20 lat wstecz lub jest już po wypłacie.


5. Błąd medyczny

Jeżeli w wyniku błędu medycznego, czyli nieumyślnego działania, nienależytego działania lub zaniechania podmiotu leczniczego (lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, ratownika medycznego lub innej osoby wykonującej zawód medyczny) doznałeś uszczerbku na zdrowiu bądź zmarł Twój bliski, uzyskamy dla Ciebie wszelkie należne świadczenia z polisy OC odpowiedzialnego za szkodę. Do najczęstszych błędów medycznych należą:

 • nieprawidłowe rozpoznanie lub nierozpoznanie choroby (np. niezdiagnozowanie nowotworu, złamania),
 • usunięcie, amputacja, zabieg na niewłaściwym narządzie,
 • szkody przy porodzie,
 • zakażenia szpitalne (np. WZW lub gronkowiec typu szpitalnego),
 • pozostawienie ciała obcego w organizmie pacjenta (np. kompresów, tamponów i chust, narzędzi i materiałów chirurgicznych),
 • niewłaściwa opieka medyczna skutkująca znacznym uszczerbkiem na zdrowiu (np. odleżyny).

6. Szkoda na pojeździe

Jeżeli w ciągu ostatnich 3 lat miałeś wypadek, w którym uszkodzone zostało Twoje auto, to Ubezpieczyciel na 99% zaniżył Twoje odszkodowanie z OC lub AC.

Biuro detektywistyczne TRAP Uzyska dla Ciebie dopłatę do wypłaconego odszkodowania.


7. Wypadek w rolnictwie

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wyniku wypadku na gospodarstwie rolnym, pomożemy Ci uzyskać wszelkie należne świadczenia z polisy OC właściciela gospodarstwa.

O odszkodowanie mogą się ubiegać:

 • właściciel gospodarstwa,
 • osoby pozostające z właścicielem we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • pracownicy na gospodarstwie,
 • osoby trzecie, przebywające na terenie gospodarstwa rolnego, którym nie z ich winy, na skutek czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa, została wyrządzona krzywda.

Ubezpieczenie OC gospodarstwa rolnego jest ubezpieczeniem obowiązkowym, w przypadku jego braku roszczeń dochodzić będziemy z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.


Skontaktuj się z biurem detektywistycznym TRAP, aby dokonać darmowej analizy każdej sprawy.


Zadzwoń whatsApp