Wywiad gospodarczy Łódź Warszawa Toruń

Czym jest wywiad gospodarczy?

Przed nawiązaniem współpracy z inną firmą warto uzyskać informacje na temat ich rzetelności, wiarygodności i sytuacji ekonomicznej przeprowadzając wywiad gospodarczy, mając na uwadze fakt, że każda forma współpracy niesie ze sobą ryzyko niepowodzenia.

Jeżeli Państwa firma stoi przed możliwością zawarcia niezwykle intratnej umowy biznesowej, my, jako specjaliści możemy pomóc, profesjonalnie przeprowadzając wywiad gospodarczy, dzięki któremu zaoszczędzą Państwo tak cenny w biznesie czas i pieniądze a także unikniecie niebezpiecznych i ryzykownych transakcji oraz nieuczciwych kontrahentów.

Oferujemy usługi detektywistyczne wywiad gospodarczy, mające na celu przede wszystkim dostarczyć wszechstronny materiał, dzięki któremu poznają Państwo profil swojego przyszłego partnera w sposób pozwalający na odpowiednie kształtowanie stosunku prawnego lub odstąpienie od nawiązania współpracy.

Istota wywiadu gospodarczego

Wywiad gospodarczy polega na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji dotyczących sytuacji prawnej, kadrowej, handlowej, finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstw, na zlecenie innych podmiotów gospodarczych w celu szacowania ryzyka współpracy, zdobywania przewagi konkurencyjnej i unikania strat lub odzyskiwania należności. Termin „wywiad gospodarczy” jest często niesłusznie utożsamiany z pojęciem „szpiegostwo gospodarcze” lub kojarzony z tajnymi działaniami służb państwowych. Przeprowadzany przez nasze biuro detektywistyczne wywiad ma na celu chronić firmę przed stratami finansowymi i konsekwencjami wynikającymi z nawiązania współpracy z nieuczciwym partnerem. Dzięki czynnościom podejmowanym w ramach białego wywiadu możemy prześwietlić zarówno dotychczasowych jak i przyszłych kontrahentów biznesowych. Jeśli chcemy zadbać o rozwój naszej firmy musimy w odpowiedni sposób dobierać partnerów gospodarczych, a także od czasu do czasu weryfikować tych, z którymi współpracujemy od dłuższego czasu.

Odpowiednie podejście do kontrahentów pozwoli uniknąć strat finansowych a także utraty dobrej renomy wśród klientów. Jeśli chcesz rozwijać swoją Firmę w dobrą stronę rozważ możliwość przeprowadzenia wywiadu gospodarczego.

Biuro detektywistyczne TRAP wnikliwie przeprowadzi działania mające na celu:

 • Sprawdzenie sytuacji ekonomicznej, majątkowej oraz prawnej przedsiębiorstwa w celu ustalenia danych na temat wypłacalności,
 • Zebranie danych o ewentualnych przekształceniach firmy i ich przyczynach,
 • Ustalenie powiązań osobowych właścicieli i kadry zarządzającej,
 • Weryfikację tożsamości i wiarygodności partnerów biznesowych i potencjalnych kontrahentów, a także ich działań,
 • Sprawdzenie danych przedstawionych w rejestrach gospodarczych,
 • Weryfikację wiarygodności kontrahenta, jego stanu majątkowego i wypłacalności,
 • Ustalenie, czy osoby zarządzające przedsiębiorstwem nie znajdują się na tzw. liście sankcyjnej, zawierającej listę osób podejrzewanych m.in. o popełnienie przestępstw gospodarczych, pranie brudnych pieniędzy czy wspieranie terroryzmu,
 • Zebranie informacji o firmie wśród jej kontrahentów, pracowników, konkurencji,
 • Ustalenie powiązań kapitałowych firmy, a więc określenie istnienia ewentualnych spółek zależnych,
 • Ustalenie powiązań osobowych osób zarządzających przedsiębiorstwem,
 • Sprawdzenie, czy przeciwko firmie toczyło się postępowanie upadłościowe, naprawcze, sądowe lub egzekucyjne,
 • Weryfikację tożsamości i kwalifikacji kadry zarządzającej,
 • Pozyskanie danych z Rejestru Zastawów,
 • Zebranie materiałów internetowych na temat wskazanego podmiotu gospodarczego oraz ogólnej opinii na rynku.

Jak wskazuje powyższa lista, ilość zbieranych w drodze wywiadu gospodarczego informacji jest ogromna. Dzięki temu pozwala to Państwu nie tylko oszacować ryzyko wynikające z nawiązania biznesowej współpracy, ale również daje przewagę nad konkurencją. Właściwa analiza przekazanych przez Biuro Detektywistyczne TRAP informacji może pomóc w efektywnym rozwoju firmy.

Źródła informacji – wywiad gospodarczy

Podczas działań rozpoznawczych wykorzystujemy różne źródła informacji. Są to zarówno powszechnie dostępne rejestry państwowe takie jak chociażby KRS czy CEIDG jak również różnego rodzaju publikacje. Bardzo ważnym źródłem informacji są dla nas również ludzie. Zarówno byli jak i obecni pracownicy danej firmy, konkurenci oraz kontrahenci biznesowi.

Dlaczego właśnie biuro detektywistyczne TRAP?

Powierzenie przeprowadzenia wywiadu gospodarczego odpowiedniemu detektywowi jest niezwykle istotne gdyż może przynieść Państwu wymierne korzyści. Biuro detektywistyczne TRAP dzięki zawodowemu doświadczeniu, szerokiej siatce kontaktów oraz zastosowaniu zaawansowanych technologii jest w stanie to zagwarantować. Wszystkie interesujące zleceniodawcę informację są zbierane w sposób dyskretny, skuteczny i rzetelny.

Efekt wywiadu gospodarczego

Jak w większości ustaleń prowadzonych przez prywatne biuro detektywistyczne również w przypadku wywiadu gospodarczego efektem zakończonej pracy jest szczegółowy raport. Przedstawia on zebrane w toku śledztwa informacje na temat sytuacji prawnej, kadrowej i ekonomicznej firmy. Powierzając wykonanie wywiadu naszym detektywom mają Państwo gwarancję otrzymania wiarygodnych informacji, które pozwolą określić rzetelność potencjalnego lub aktualnego partnera biznesowego. Przeprowadzenie wywiadu gospodarczego pomoże podjąć trafne decyzje oraz pozwoli zminimalizować ryzyko nawiązania współpracy z niewiarygodnymi kontrahentami.

Jeśli w trakcie podjętych czynności przez Biuro Detektywistyczne TRAP okaże się, że partner biznesowy, z którym podjęliśmy współpracę, stosuje praktyki nieuczciwej konkurencji godzące w naszą firmę przygotowany przez naszych detektywów raport może posłużyć za niezwykle silny dowód w postępowaniu sądowym.

Jeżeli zależy Państwu na zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstwa, z pewnością warto wziąć pod uwagę możliwość przeprowadzenia wywiadu gospodarczego. Biuro Detektywistyczne TRAP to gwarancja najwyższej, jakości usług detektywistycznych oraz ochrony biznesu. Nasza skuteczność i niezawodność jest wynikiem wieloletniego doświadczenia zawodowego a także pasji, z jaką podchodzimy do każdego powierzonego nam zadania.

Jaka jest cena za przeprowadzenie wywiadu gospodarczego ?

Koszt wywiadu gospodarczego ustalany jest po wstępnej konsultacji z klientem i zależy od rożnych czynników i wymagań zleceniodawcy.

Cena podstawowego wywiadu to 250zł. Obejmuje on:

 • Analizę i wykres powiązań osobowo-kapitałowych na terenie RP;
 • Analizę dokumentów KRS, CEIDG;
 • Sprawdzenie, czy kontrahent występuje w bazach dłużników: KRD, BIG, Rejestr Dłużników Niewypłacalnych;
 • Dyskretny wywiad na temat opinii i wiarygodności wśród kontrahentów;
 • Dyskretny wywiad na temat opinii i wiarygodności na rynku ogólnokrajowym;

Bardziej rozbudowany wywiad gospodarczy to koszt 1700zł a w jego skład wchodzi:

 • Weryfikacja i analiza dokumentów rejestrowych badanego podmiotu, analiza osobista we właściwym sądzie gospodarczym na terenie RP;
 • Historia przekształceń wskazanego podmiotu gospodarczego;
 • Ustalenie, w jakim banku kontrahent posiada rachunki firmowe;
 • Ustalenie powiązań osobowo- kapitałowych członków zarządu, rady nadzorczej, wspólników oraz powiązań kapitałowych wskazanego podmiotu gospodarczego;
 • Sprawozdania finansowe, rachunki zysków i strat (gdy zostały opublikowane);
 • Ustalenie poziomu zadłużenia wskazanego podmiotu gospodarczego (informacje z giełd wierzytelności oraz innych źródeł, sprawdzenie baz danych: Bankowej Informacji Kredytowej, Krajowego Rejestru Dłużników, Biuro Informacji Gospodarczej);
 • Informacje na temat posiadanych przez wskazany podmiot gospodarczy własności intelektualnych, znaków towarowych, patentów;
 • Informacje z Rejestru Zastawów;
 • Ustalenie nieruchomości na terenie RP;
 • Ustalenie ruchomości na terenie RP;
 • Dyskretny wywiad środowiskowy wśród wybranych kontrahentów;
 • Dyskretna wizja lokalna siedziby badanego podmiotu, wykonanie materiału zdjęciowego zewnątrz firmy oraz wewnątrz;
 • Zebranie materiałów internetowych na temat wskazanego podmiotu gospodarczego oraz ogólna opinia na rynku;
 • Uwagi, wnioski i zalecenia.

Zapraszamy do darmowych konsultacji i wyceny wywiadu windykacyjnego, personalnego lub bardziej rozbudowanych wywiadów gospodarczych nie sprecyzowanych w naszej ofercie.


Skontaktuj się z biurem detektywistycznym TRAP, aby dokonać darmowej analizy każdej sprawy.


Zadzwoń whatsApp