Wykrywanie lokalizatorów GPS w pojazdah

Oceń post

Lokalizatory GPS to bardzo pomocne urządzenia stworzone z myślą o zabezpieczaniu pojazdów, maszyn budowlanych, towarów, zwierząt, ludzi i innych rozwiązań rosnących wraz z miniaturyzacją nadajników GPS. Niestety w rękach nieodpowiednich osób potrafią wyrządzić bardzo dużo szkód zarówno w życiu prywatnym jak i biznesowym. Właśnie dlatego od 2010r. oferujemy naszym klientom profesjonalne usługi polegające na wykrywaniu lokalizatorów oraz podsłuchów w pojazdach oraz innych miejscach wymagających takiego działania. Na czym polega i jak wygląda usługa wykrywania lokalizatorów GPS informujemy poniżej.

Jak wygląda usługa wykrywania nadajników GPS w Biurze Detektywistycznym TRAP?

W pierwszej kolejności po otrzymaniu zgłoszenia od klienta sprawdzamy dostępność warsztatu i umawiamy się na wizytę w naszym biurze w Łodzi przy ul. Wareckiej 3 lok. 109. Na miejscu przeprowadzamy rozmowę z klientem. Na jej podstawie analizujemy możliwości zastosowania środków technicznych w pojeździe i przystępujemy do dalszych działań. Przechodzimy do pojazdu i przystępujemy do pierwszych działań weryfikacyjnych przy użyciu specjalistycznego wykrywacza Piranha ST, a także innych urządzeń pomocniczych. Następnie przemieszczamy się pojazdem w głąb podwórka do przygotowanego garażu. Tam pojazd podlega kolejnym analizom przy użyciu wykrywaczy GPS. Samochód przechodzi również gruntowne przeszukanie fizyczne, które wspomagane jest kamerą endoskopową, oraz innymi nowatorskimi sposobami opracowanymi przez naszych detektywów.

Wykrywanie lokalizatorów radiowych, GPS, Bluetooth i innych urządzeń do inwigilacji

Usługa detektywistyczna polegająca na przeprowadzeniu wykrywania w pojeździe obejmuje poszukiwanie wszelkich dostępnych na daną chwilę urządzeń służących do inwigilacji. Oznacza to, że Biuro Detektywistyczne TRAP przyjmując zlecenie przeszukania pojazdu np. w celu odnalezienia nadajnika GPS automatycznie dokonuje weryfikacji wszelkiego rodzaju zagrożeń. Wykrywane są wtedy kamery, wszelkiego rodzaju podsłuchy aktywne i pasywne oraz urządzenia służące do lokalizacji pojazdu zarówno poprzez technologię GPS, GSM, Bluetooth jak również radiową.

Co robią detektywi po znalezieniu nadajnika lub podsłuchu?

Biuro Detektywistyczne TRAP działa na rzecz klienta prywatnego bądź biznesowego i od niego zależy, jakie będą dalsze kroki. Naszym priorytetem jest dyskrecja i rozwiązywanie problemów. Spotkaliśmy się już z wieloma sytuacjami. W niektórych klienci pragną pozostawić urządzenie na swoim miejscu, dowiedzieć się jak działa i jakie są jego możliwości. Inni chcą je jedynie zdemontować. Jeszcze inni zabezpieczyć na potrzeby sądowe lub do zgłoszenia na prokuraturę.

Należy pamiętać, że stosowanie podsłuchów, kamer, lokalizatorów oraz innych urządzeń mających na celu uzyskanie poufnych informacji jest nielegalne! Podlega to pod art. 267 KK., co zagrożone jest karą ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do lat 2. Jest to przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego, więc to od jego dalszych kroków zależy co się stanie.

Oczywiście samo odnalezienie urządzenia lokalizującego bądź podsłuchu nie wskaże nam sprawcy, które dane urządzenie zastosował. Mimo tego, że możemy mieć swoje przypuszczenia nawet graniczące z pewnością nie jest to żadnym dowodem w sprawie. W tym celu dla naszych klientów przygotowaliśmy szereg dodatkowych usług detektywistycznych mających na celu doprowadzenie do winowajcy.

Detektywi TRAP, co jeszcze możemy zrobić?

Opracowane przez Biuro Detektywistyczne TRAP metody i rozwiązania niedostępne w żadnej innej agencji detektywistycznej pozwalają na prowadzenie dalszych działań mających na celu np.

  • Określenie miejsca i czasu jego podłożenia
  • Odpowiednie zabezpieczenie urządzenia do dalszych działań
  • Doprowadzenie do sprawcy
  • Sprawdzenie informacji, jakie mogły zostać uzyskane poprzez zastosowanie znalezionego urządzenia
  • Opisanie możliwości, cech, dostępności urządzenia na rynku Polskim oraz zagranicznych itp.
  • Inne działania opracowane według wymogów klienta

Dzięki naszym rozwiązaniom udało się między innymi dotrzeć do sprawców kilku kradzieży towaru o wartości przekraczającej łącznie ponad milion złotych.

Dla klientów z grupy tzw. podwyższonego ryzyka oferujemy stałą współpracę na preferencyjnych warunkach. Przeprowadzamy wyrywkowe kontrole wraz z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i sprzętowym w celu umożliwienia przeprowadzania kontroli we własnym zakresie. Takie procedury co w znacznym stopniu podnoszą bezpieczeństwo osobowe bądź firmowe.

 

Zadzwoń whatsApp